ราชบุรี
~ 202 กม. *

Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี

ติดต่อสอบถาม,จอง

แชร์

ข้อมูลสำคัญ

ค่าบริการ 150 บาท/คน/คืน
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักฟรี
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พักฟรี
จำกัดจำนวนผู้เข้าพักต่อวัน 70 คน
Check-in: 12.00
Check-out: ก่อน 12.00
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีสามารถ Walk-in ได้ สามารถ Walk-in ได้
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ สัตว์เลี้ยงเข้าพักได้
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีบริการเหมาลาน มีบริการเหมาลาน
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีสามารถเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม สามารถเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่สำหรับรถบ้าน/ RV
มีพื้นที่สำหรับรถบ้าน / RV
วิว, ทัศนียภาพ

แคมป์วิวภูเขา

วิวภูเขา

แคมป์ติดริมน้ำ

แคมป์ติดริมน้ำ

กิจกรรม

แคมป์ที่สามารถตกปลา

ตกปลา

แคมป์ที่สามารถเล่นน้ำ

เล่นน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีห้องน้ำสะอาด
มีห้องน้ำ
ห้องน้ำแยกชาย-หญิง
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์ มีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ มีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีสัญญาณโทรศัพท์ มีสัญญาณโทรศัพท์ *
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีร้านอาหารบริการ มีร้านอาหารบริการ
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีร้านค้า มีร้านค้า
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง มีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีบริการหมูกระทะ มีบริการหมูกระทะ
Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี แคมป์จังหวัดราชบุรีมีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ มีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ
* ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

งดใช้เสียงหลัง 22.00
ห้ามก่อไฟบนสนามหญ้า
ห้ามใช้เตาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กำลังไฟสูงๆ
ห้ามจอดรถบนหญ้า
(มีจุดจอดรถบริการ)
แผนที่

ติดต่อแคมป์
โทร +66659327491 โทร +66925860379 Facebook Line

ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ Stream Camping สวนผึ้ง เทือกเขาตะนาวศรี เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
#แคมป์ราชบุรี
#ลานกางเต็นท์ราชบุรี