Mountain Campsite kanchanaburi

ติดต่อสอบถาม,จอง

แชร์

รายละเอียด

🏕 ค่าบริการเข้าพัก แบบเหมาเท่านั้น
- 1 ถึง 9 คน 3,500 บาท
- 10 ถึง 20 คน 5,000 บาท

ได้ทั้งลาน ทั้งบ้าน ทั้งสองราคา
นับที่จำนวน คน
ข้อมูลสำคัญ

ค่าบริการ 3,500 บาท/คน/คืน
เป็นลานกางเต็นท์แบบเหมา
- 1 ถึง 9 คน 3,500 บาท
- 10 ถึง 20 คน 5,000 บาท
ได้ทั้งลาน ทั้งบ้าน
จำกัดจำนวนผู้เข้าพักต่อวัน 20 คน
Check-in: 12.00
Check-out: 11.00
ประตูปิด: 22.00
ไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยง
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีบริการเหมาลาน มีบริการเหมาลาน
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีสามารถเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม สามารถเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีน้ำทั้งปี มีน้ำทั้งปี
วิว, ทัศนียภาพ

แคมป์วิวภูเขา

วิวภูเขา

แคมป์เห็นหมอก

วิวหมอก

แคมป์ติดริมน้ำ

แคมป์ติดริมน้ำ

แคมป์วิวทะเลสาบ

วิวทะเลสาบ

กิจกรรม

แคมป์ที่สามารถตกปลา

ตกปลา

แคมป์ที่สามารถเล่นน้ำ

เล่นน้ำ

แคมป์ที่สามารถพายเรือ

พายเรือ

แคมป์ที่สามารถกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ

กิจกรรมทางน้ำอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีห้องน้ำสะอาด
มีห้องน้ำ
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์ มีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ มีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีสัญญาณโทรศัพท์ มีสัญญาณโทรศัพท์ *
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง มีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีบริการหมูกระทะ มีบริการหมูกระทะ
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ มีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีมีรถเข็นให้ใช้ฟรี มีรถเข็นให้ใช้ฟรี
* ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

งดใช้เสียงหลัง ❌ ใช้เสียงได้ไม่มีกำหนด
Mountain Campsite kanchanaburi แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีใช้เสียงได้เต็มที่ ไม่มีกำหนด ใช้เสียงได้เต็มที่ ไม่มีกำหนด
ห้องน้ำ

แผนที่

ติดต่อแคมป์
โทร +66971069873 Facebook Line

ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ Mountain Campsite kanchanaburi เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
#แคมป์กาญจนบุรี
#ลานกางเต็นท์กาญจนบุรี