Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ

ติดต่อสอบถาม,จอง

แชร์

รายละเอียด


📮ค่าบริการเพิ่มเติม:
❄️ใช้แอร์เคลื่อนที่ไม่จำกัดขนาด 100 บาท/คืน

⚠️ 🏄🏻‍♂️กิจกรรม ซับบอร์ดต้องนำอุปกรณ์มาเองค่ะ
ข้อมูลสำคัญ

ค่าบริการ 100 บาท/คน/คืน
ต่ำกว่า10ขวบเข้าฟรี
จำกัดจำนวนผู้เข้าพักต่อวัน 40 คน
Check-in: 13.00น.
Check-out: 12.00น.
ประตูปิด: เปิด 24 ชม.
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถ Walk-in ได้ สามารถ Walk-in ได้
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ สัตว์เลี้ยงเข้าพักได้
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีบริการเหมาลาน มีบริการเหมาลาน
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่สำหรับรถบ้าน/ RV
มีพื้นที่สำหรับรถบ้าน / RV
วิว, ทัศนียภาพ

แคมป์วิวภูเขา

วิวภูเขา

แคมป์เห็นหมอก

วิวหมอก

แคมป์ติดริมน้ำ

แคมป์ติดริมน้ำ

แคมป์วิวทะเลสาบ

วิวทะเลสาบ

กิจกรรม

แคมป์ที่สามารถตกปลา

ตกปลา

แคมป์ที่สามารถเล่นน้ำ

เล่นน้ำ

แคมป์ที่สามารถพายเรือ

พายเรือ

แคมป์ที่สามารถเล่น SUP board

เล่น SUP board

แคมป์ที่สามารถปั่นจักรยาน

ปั่นจักรยาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีบริการให้เช่าเต็นท์ มีบริการให้เช่าเต็นท์
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีห้องน้ำสะอาด
มีห้องน้ำ
ห้องน้ำแยกชาย-หญิง
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์ มีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ มีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีสัญญาณโทรศัพท์ มีสัญญาณโทรศัพท์ *
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีร้านค้า มีร้านค้า
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง มีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีมีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ มีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ
Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ แคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีใช้แอร์เคลื่อนที่ได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) ใช้แอร์เคลื่อนที่ได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
* ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

งดใช้เสียงหลัง 23.00
ห้ามก่อไฟบนสนามหญ้า
ห้ามใช้เตาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กำลังไฟสูงๆ
ห้ามจอดรถบนหญ้า
(มีจุดจอดรถบริการ)
ห้องน้ำ

แผนที่

ติดต่อแคมป์
โทร +66958896305 โทร +66813417399 Facebook Line

ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ Lake Heaven Farm&Camping เลคเฮฟเว่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ@ด่านช้างสุพรรณ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
#แคมป์สุพรรณบุรี
#ลานกางเต็นท์สุพรรณบุรี