ราชบุรี
~ 192 กม. *

มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng

ติดต่อสอบถาม,จอง

แชร์

ข้อมูลสำคัญ

ค่าบริการ 120 บาท/คน/คืน
- เด็กอายุต่ำกว่า 10ขวบ พักฟรี
- ผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไป พักฟรี
จำกัดจำนวนผู้เข้าพักต่อวัน 100 คน
Check-in: 08:00 - 18:00
Check-out: 08:00 - 18:00
ประตูปิด: -
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีสามารถ Walk-in ได้ สามารถ Walk-in ได้
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ สัตว์เลี้ยงเข้าพักได้
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีบริการเหมาลาน มีบริการเหมาลาน
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่สำหรับรถบ้าน/ RV
มีพื้นที่สำหรับรถบ้าน / RV
วิว, ทัศนียภาพ

แคมป์วิวภูเขา

วิวภูเขา

แคมป์เห็นหมอก

วิวหมอก

แคมป์ติดริมน้ำ

แคมป์ติดริมน้ำ

กิจกรรม

แคมป์ที่สามารถเล่นน้ำ

เล่นน้ำ

แคมป์ที่สามารถให้อาหารสัตว์

ให้อาหารสัตว์

แคมป์ที่สามารถพายเรือ

พายเรือ

แคมป์ที่สามารถปั่นจักรยาน

ปั่นจักรยาน

แคมป์ที่สามารถกิจกรรม adventure

กิจกรรม adventure

แคมป์ที่สามารถกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ

กิจกรรมทางน้ำอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีห้องน้ำสะอาด
มีห้องน้ำ
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์ มีจุดล้างภาชนะ-อุปกรณ์
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ มีจุดทิ้งขยะ แยกขยะ
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีสัญญาณโทรศัพท์ มีสัญญาณโทรศัพท์ *
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมี WIFI มี WIFI
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีร้านอาหารบริการ มีร้านอาหารบริการ
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีร้านค้า มีร้านค้า
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง มีจำหน่าย/บริการ น้ำแข็ง
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีบริการหมูกระทะ มีบริการหมูกระทะ
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ มีไฟฟ้า จุดต่อไฟให้บริการ
มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng แคมป์จังหวัดราชบุรีมีรถเข็นให้ใช้ฟรี มีรถเข็นให้ใช้ฟรี
* ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

งดใช้เสียงหลัง หลัง22:00
ห้องน้ำ

แผนที่

ติดต่อแคมป์
โทร +66923820757 โทร +66852343046 Facebook Line

ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ มาแคมป์ @สวนผึ้ง กางเต็นท์-เล่นน้ำ Ma Camp @Suan Phueng เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
#แคมป์ราชบุรี
#ลานกางเต็นท์ราชบุรี